LUXFER OPEN SPACE 

Maloskalická 40, Česká Skalice


David Böhm, Jiří Franta, 

Sféra vlivu/Sphere of influence

opening 7/5/2021 from 7pm
David Böhm, z cyklu NIC

Luxfer Open Space: Galerie (Z)venku

Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE - Prostoru pro současné umění. Ideovým základem projektu je pohled na galerii zvenčí, z fyzického i symbolického hlediska. Zároveň je galeriev reálném venkovním prostředí a zasahuje do veřejného prostoru.


"Cedule s nápisem nic, popřípadě nothing už několik let vozím s sebou a nechávám je na místech, kde není nic zvláštního nebo očekávatelného. Nic vylučuje existenci něčeho. Tuto ceduli jsem zapíchl kousek od kolonie tučňáků na Antarktickém poloostrově v roce 2017."


David Böhm, from the NOTHING series

Luxfer Open Space: (From)Outside Gallery

The (Z)Venku /(From)Outside/ Gallery project is a large-format, long-lasting presentation of a single artwork on the facade of the LUXFER OPEN SPACE - Space for Contemporary Art building. The idea of the project lies in viewing gallery from outside, both in physical and symbolical way. The gallery is in real outer space and interferes into a public one as well.

"I have been carrying signs with the inscription "nothing" with me for several years. I am leaving them in places where there is nothing special or expectable. Nothing excludes the existence of something. This sign was stuck in the ground nearby a colony of penguins on the Antarctic peninsula in 2017."
2020 Luxfer Open Space projects overview