LUXFER OPEN SPACE 

Maloskalická 40, Česká Skalice

grand opening

17/7/2021

from 5pm-to 22pm


Julia Gryboś, Barbora Zentková

Galerie (Z)venku - exhibition opening

Corentin Gaborit 

exhibition opening

BIOLUXFER

contemporary video art project

 Roman Štětina 

artist talkwww.hansovervliet.com 

David Böhm, Jiří Franta

Sféra vlivu/Sphere of influence

from 7/5/2021 David Böhm, z cyklu NIC

Luxfer Open Space: Galerie (Z)venku

Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE - Prostoru pro současné umění. Ideovým základem projektu je pohled na galerii zvenčí, z fyzického i symbolického hlediska. Zároveň je galeriev reálném venkovním prostředí a zasahuje do veřejného prostoru.


"Cedule s nápisem nic, popřípadě nothing už několik let vozím s sebou a nechávám je na místech, kde není nic zvláštního nebo očekávatelného. Nic vylučuje existenci něčeho. Tuto ceduli jsem zapíchl kousek od kolonie tučňáků na Antarktickém poloostrově v roce 2017."


David Böhm, from the NOTHING series

Luxfer Open Space: (From)Outside Gallery

The (Z)Venku /(From)Outside/ Gallery project is a large-format, long-lasting presentation of a single artwork on the facade of the LUXFER OPEN SPACE - Space for Contemporary Art building. The idea of the project lies in viewing gallery from outside, both in physical and symbolical way. The gallery is in real outer space and interferes into a public one as well.

"I have been carrying signs with the inscription "nothing" with me for several years. I am leaving them in places where there is nothing special or expectable. Nothing excludes the existence of something. This sign was stuck in the ground nearby a colony of penguins on the Antarctic peninsula in 2017."
2020 Luxfer Open Space projects overview

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky