LUXFER OPEN SPACE 

Maloskalická 40, Česká Skalice

Opening time: Thursday-Friday 14-15h, Saturday 10-14h


Special openig time in Days of Open Ateliers 12-13/6/2021

Sat-Sun -14-17hhans overvliet

distant suffering


11/6 - 31/7/2021
opening 11/6/2021 from 6pm by artist talk

www.hansovervliet.com David Böhm, Jiří Franta

Sféra vlivu/Sphere of influence

opening 7/5/2021 from 7pm
David Böhm, z cyklu NIC

Luxfer Open Space: Galerie (Z)venku

Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE - Prostoru pro současné umění. Ideovým základem projektu je pohled na galerii zvenčí, z fyzického i symbolického hlediska. Zároveň je galeriev reálném venkovním prostředí a zasahuje do veřejného prostoru.


"Cedule s nápisem nic, popřípadě nothing už několik let vozím s sebou a nechávám je na místech, kde není nic zvláštního nebo očekávatelného. Nic vylučuje existenci něčeho. Tuto ceduli jsem zapíchl kousek od kolonie tučňáků na Antarktickém poloostrově v roce 2017."


David Böhm, from the NOTHING series

Luxfer Open Space: (From)Outside Gallery

The (Z)Venku /(From)Outside/ Gallery project is a large-format, long-lasting presentation of a single artwork on the facade of the LUXFER OPEN SPACE - Space for Contemporary Art building. The idea of the project lies in viewing gallery from outside, both in physical and symbolical way. The gallery is in real outer space and interferes into a public one as well.

"I have been carrying signs with the inscription "nothing" with me for several years. I am leaving them in places where there is nothing special or expectable. Nothing excludes the existence of something. This sign was stuck in the ground nearby a colony of penguins on the Antarctic peninsula in 2017."
2020 Luxfer Open Space projects overview