LUXFER OPEN SPACE 

Maloskalická 40, Česká Skalice


2020 overview


Luxfer Open Space: Galerie (Z)venku

JASANSKÝ-POLÁK: VTIPY 1992-93

Projekt Galerie (Z)venku je velkoformátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE - Prostoru pro současné umění. Ideovým základem projektu je pohled na galerii zvenčí, z fyzického i symbolického hlediska. Zároveň je galeriev reálném venkovním prostředí a zasahuje do veřejného prostoru.

Pro první projekt byla oslovena umělecká dvojice Lukáš Jasnský a Martin Polák, nejvýraznější subjekt zabývající se konceptuální fotografií na české výtvarné scéně.

Luxfer Open Space: (From)Outside Gallery

JASANSKÝ-POLÁK: JOKES 1992-93 

The (Z)Venku /(From)Outside/ Gallery project is a large-format, long-lasting presentation of a single artwork on the facade of the LUXFER OPEN SPACE - Space for Contemporary Art building. The idea of the project lies in viewing gallery from outside, both in physical and symbolical way. The gallery is in real outer space and interferes into a public one as well.

For the first project, we invited the prominent artistic duo Lukáš Jasanský and Martin Polák - the most significant subjekt in conceptual photography on Czech art scene.Catherine Radosa (FRA), RE-SITUATED OUTSIDE/IN 18/7-31/8/2020
Catherine Radosa (FRA), RE-SITUATED OUTSIDE/IN 18/7-31/8/2020
Marie Lukáčová, Milenina píseň, 18/7-31/8/2020
Marie Lukáčová, Milenina píseň, 18/7-31/8/2020
RAFANI, V zemi nevyvratitelnosti - naděje  29/5-31/8/2020
RAFANI, V zemi nevyvratitelnosti - naděje 29/5-31/8/2020