Luxfer Open Space - Prostor pro současné umění

je zastřešující platforma pro Galerii Luxfer, Luxfer Open Space Academii (LOSA!), umělecké rezidence, workshopy a symposia pro odbornou i širokou veřejnost i mimo domovskou galerii.


Luxfer Open Space - Contemporary art space

stands for as an umbrella platform of the Luxfer Gallery, the Luxfer Open Space Academy (LOSA!), Luxfer Open Space Residency, Workshops and Symposias for the professional and general public, including outside home gallery.


Projekt je podporován:

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky